divendres, 30 de juny de 2017

F. García Lorca - Est beru
Est beru

Ahi canta matana
a t'istimare cantu t'istimo!

Pro s'amore chi ti chèrgio
s'àera chi respiro mi dolet
e su coro.

Chie est chi mi còmporat
custa cordedda de seda  
e custu filu biancu e
tristu, pro fàghere mucadores?

Ahi canta matana

a t'istimare cantu t'istimo!


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada