dijous, 30 de març de 2017

Antoni Canu - S'Alighera


S'Alighera    

Su chelu
abbàidat
su coro tuo asulu,
sas muràllias
e sas turres
fertas.
Tzitade antiga,
prena
de malinconia
e de paràulas calladas,
in sas ruinas tuas
si firmet
sa boghe mia.
S'ant a abèrrere
un'àtera borta
sas bentanas
serradas?
In ue est
sa lughe tua antiga
e sa limba de giajos nostros?
Inoghe
in ue sunt
sas raighinas
de su tempus,
resonet su cantu meu
peri sas carreras antigas,
in ue bi fiant
nuscos de vida.

                                   Antoni Canu

Vella Alguer  


Lo cel
mira
lo tou atzur,
les muralles
i les torres
ferides.
Vella ciutat,
plena
de melanconia
i de paraules callades,
en les tues ruïnes
se fermi
ma mia veu.
Te obriran
encara les ventanes
tancades?
On és
la tua llum antiga
i la llengua dels pares?
Aquí
on són
les raguines
del temps,
ressoni lo meu cant
pels antics carrers,
on hi havia
perfums de vida.

diumenge, 26 de març de 2017

Antoni Canu - Apo comintzadu

Apo comintzadu  

Apo comintzadu
su biàgiu poèticu
cando sas raighinas mias
si sunt intritzadas
cun sa sabiesa
de sa terra
pàgina immensa
in ue sos surcos de s'aradu
sunt lìnias
pro iscrìere sos versos
subra de custa mitza bia
dae ue benat
su trigu tiernu
e s'armonia
de su cantu.
                           
                                 Antoni CanuHe començat  

He començat
lo viatge poètic
quan les mies arrels
se són trenades
amb la sapiència
de la terra
pàgina imensa
on los solcs de l'arado
són ratlles
per escriure los versos
sobre aquesta viva font
que brolla
lo tendre forment
i l'harmonia del cant.


dilluns, 20 de març de 2017

Antoni Canu - Vivide versos mios
VIVIDE VERSOS MIOS  


Vivide versos mios
in sa lughe de su sole
e de sa luna
respirade sos nuscos
de sas dies
andade peri sas carreras
prenade sas domos
de paràulas sonoras
imbolade fritzas de paghe
contra sas gherras ostiles
a s'armonia de su cantu
e cun alas de ispera
pigade a su chelu
allumade sos isteddos
a sos miseràbiles  
de s'umanidade.

                      Antoni Canu      VIVIU MEUS VERSOS   

Viviu meus versos
a la llum del sol
i de la lluna
respirau los perfums
dels dies
anau pels carrers
ompliu les cases
de paraules sonores
llanceu fletxes de pau
contra les guerres hostils
a l’harmonia del cant
i amb ales d’esperança
muntau al cel
enceneu les estrelles
als miserables
de l’humanitat.divendres, 3 de març de 2017

Antoni Canu - deo mi sento

Deo mi sento

Deo mi sento
arraighinadu in sa terra
e sas venas suas
sunt sas venas mias
su sinu suo
est una pàgina
in ue iscrìere versos
e su corpus suo
est unu tèmpiu
de sabiduria
e umanidade
chi m'acùrtziat
a Deus e a s'òmine.

                  Antoni Canu
JO ME SENTEIX

Jo me senteix
arrelat a la terra
i les sues venes
són les mies venes
la sua falda
és una pàgina
on escriure versos
i el seu cos
és un temple
de sapiència
i humanitat
que m’apropa
a Déu i a l’home.

                  Antoni Canu